Turecký dom

Radničné námestie 1

Pezinok

 

Svojím pôdorysom a vzhľadom sa líši od ostatných renesančných domov v Pezinku. Roku 1643 ho dali postaviť príslušníci rodu Reichetzerov. Dom je trojpodlažný, má dve obytné krídla, ktoré uzatvárajú pravidelný dvor. Okná druhého poschodia sú slepé a skrývajú pultovú strechu zvažujúcu sa do dvora. Budova je ukončená oblúčkovou atikou, ktorá je jedinou zachovanou v meste. Na nároží vo výške 1. poschodia je valcový arkier. Budova je svedkom rozšírenia tzv. poľskej renesancie na Slovensku.

Blues na mlyne 2017 on Facebook

Powered by VirtualSK